Jogi nyilatkozat

KIADÓ ÉS GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

A webhely tulajdonosa

www.taittinger.com címen elérhető webhely (a továbbiakban Webhely) a Taittinger CCVC kizárólagos tulajdonát képezi.

Champagne Taittinger CCVC
9 place Saint Nicaise
51100 Reims
N° TVA : FR 59 490341062
N° SIRET : 490 341 062 00035
E-mail : contactez-nous@taittinger.fr
Tel: +33 (0)3 26 85 45 35

 

Kiadványkezelő

Vitalie TAITTINGER

 

Webhely tervezése és fejlesztése

 

A Webhely tárhelye

HEXANET
Société par Actions simplifiée
N° tél : 03.26.79.30.05
RCS REIMS
Siren : 487 555 682
N° TVA : FR 81 487 555 682

 

 

Általános Felhasználási Feltételek

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek) célja, hogy meghatározzák a Webhely bármely személy (a továbbiakban: Ön, vagy Felhasználó) hozzáférésének, navigálásának és használatának feltételeit, függetlenül a látogatás céljától.

A Webhely felkeresésével és használatával Ön fenntartás nélkül elfogadja az Általános Felhasználási Feltételek alkalmazását, ideértve a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket is.

A Taittinger CCVC bármikor módosíthatja és frissítheti az Általános Felhasználási Feltételeket. A Felhasználót megkérjük, hogy kérdés esetén keressen minket online.

 

A Webhely használata

Hozzáférés a Webhelyhez

Az Internethez és a Webhelyhez való hozzáféréshez szükséges hardver és szoftverigény biztosítása a Weboldal Felhasználóinak felelőssége. A Taittinger CCVC fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül, anélkül, hogy a Felhasználó bármilyen kártérítésre lenne jogosult, felfüggesztheti, vagy megszüntetheti a Webhely egészéhez, vagy annak egy részéhez, annak tartalmához, vagy a Webhely keresztül kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Szigorúan tilos a Webhely szoftveres összetevőit módosítani illetéktelen hozzáférés megszerzése érdekében.

Hivatkozások

A Webhely tartalmazhat más webhelyekre, illetve egyéb internetes forrásokra mutató hivatkozásokat. Amennyiben a Taittinger CCVC nem tudja ellenőrizni ezeket a webhelyeket és ezeket a külső forrásokat, nem tehető felelőssé az ezeken a webhelyeken vagy külső forrásokon elérhető tartalomért, reklámért, termékekért, szolgáltatásokért vagy bármely más elemért. Hasonlóképpen, a Taittinger CCVC nem tehető felelőssé semmilyen kárért vagy veszteségért (tényleges, vagy állítólagos), amely közvetlenül vagy közvetve az ezen oldalakon vagy külső forrásokon elérhető tartalom, áruk vagy szolgáltatások használatából ered.

A Webhely használatának feltételei

A Webhely minden Felhasználója kijelenti:

 • a lakóhelye szerinti országban hatályos jogszabályoknak megfelelően betöltötte az alkoholfogyasztáshoz és / vagy vásárláshoz szükséges életkort;
 • a Webhelyt törvényes és személyes célokra használja, a kereskedelmi célú felhasználás kizárásával, kivéve a Taittinger CCVC előzetes írásbeli hozzájárulásával;
 • hogy az általa megadottadatok minden esetben pontosak, valóságnak megfelelőek és naprakészek. A Felhasználónak tilos nyilatkozatot tenni és / vagy a Taittinger CCVC, leányvállalatai és kapcsolódó vállalkozásai, valamint azok részvényesei, igazgatói, tisztviselői és alkalmazottai nevében eljárni bármilyen okból.

A Webhely Felhasználóitól elvárt a felelősségteljes, törvényes magatartást, továbbá tiszteletben kell tartania a Webhely többi felhasználójának, a Taittinger CCVC-nek, leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak, továbbá a harmadik felek jogait.

A Felhasználónak kiemelten tilos:

 • bármilyen vírust, szoftvert, trójai falovakat, vagy egyéb olyan számítógépes programot feltölteni a Webhelyre, melynek célja bármilyen szoftver, hardver, vagy telekommunikációs berendezés működésének megszakítása, megsemmisítése, illetve korlátozása;
 • a Webhely, vagy a Webhelyhez kapcsolt szerverek, vagy hálózatok működésének megzavarása, vagy megszakítása, vagy a kapcsolódó követelmények, eljárások, szabályok és előírások megsértése;
 • megkísérelni akadályozni a Webhely működését, különösen a Webhely vírusnak való kitettségével, forgalmi túlterhelés (sávszélesség) előidézésével, a szerver túlterhelésével, spam küldésével vagy a Webhely üzenetszolgáltatásának túlterhelésével;
 • nem Felhasználóknak szánt információk megtekintése, vagy olyan szerver, illetve fiók elérése, amelyhez a Felhasználó nem jogosult hozzáférni;
 • bármilyen kísérlet a Webhely sebezhetőségének felmérésére, meghatározására vagy tesztelésére, továbbá a Webhely biztonsági és hitelesítési intézkedéseinek megsértése a Taittinger CCVC előzetes írásbeli beleegyezése nélkül;
 • illegális tevékenység, vagy bármilyen más tevékenység végzése, amely kárt okozhat az embereknek, továbbá egy harmadik fél ösztönzése ilyen jellegű tevékenységre;
 • bármilyen kéretlen, vagy engedély nélküli reklám-, promóciós anyagok, levélszemét, spam, lánclevél, vagy bármilyen más formában történő megkeresés feltöltése, továbbítása, közététele a Webhelyen;
 • bármilyen illegális, káros, sértő, rágalmazó, revizionista, negatív, csoportot vagy egyént sértő faji, etnikai hovatartozás, vallási, fogyatékosság, nemi, életkor vagy szexuális orientáció/identitás alapján, pornográf, pedofil, obszcén, gyűlöletkeltő, fenyegető, erőszakos, az erkölccsel ellentétes, a személyes magánéletébe sértő, becsmérlő vagy megdöbbentő tartalom Webhelyre való feltöltése, e-mailben, vagy egyéb módon történő közzététele, vagy küldése;
 • a Webhely bármely tartalmának továbbítása e-mailben, vagy más módon olyan személyek részére, akik jogilag nem elég idősek az alkoholfogyasztáshoz a lakóhelyük szerinti országban és/vagy olyan országban élnek, amely tiltja, vagy korlátozza az alkoholtartalmú italok reklámozását;
 • Minden Felhasználó vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó törvényt, szabályt és eljárást, amely az online felhasználói magatartással és a műszaki adatok továbbításával kapcsolatos.

Adott estben a Taittinger CCVC bármikor megszüntetheti a Felhasználó Webhelyhez való hozzáférési jogát, amennyiben a Felhasználó nem teljesíti az Általános Felhasználási Feltételeket és/vagy bármilyen egyéb dokumentum által rá háruló kötelezettségeket. Továbbá a a Taittinger CCVC-nek joga van kártérítést követelni.

 

Szerzői jog és szellemi tulajdon

A Webhely és annak minden eleme (például szövegek, menü, szoftverek, animációk, fényképek, illusztrációk, képek, diagramok, háttérhangok, logók, márkák és tervek), ideértve a Webhely működéséhez szükséges szoftvereket, adatbázisokat és hírlevelek adott esetben bizalmas információkat tartalmazhatnak, melyek szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos jogszabályok vagy egyéb előírás vagy szabályozás hatálya alá tartoznak. A www.taittinger.com Webhely felépítése, valamint az azt alkotó összes szöveg, kép, animáció és logó a Taittinger CCVC kizárólagos tulajdonát képezi, vagy részleges jogátruházás, vagy engedélyezés tárgyát képezik ezek szerzői által, a Taittinger CCVC javára, amely tény a Felhasználónak a Webhely felkeresésének, látogatásának jogán kívül más licencet, vagy jogot nem biztosít. A Taittinger CCVC kifejezett előzetes engedélye nélkül szigorúan tilos az említett elemeket részben, vagy egészben sokszorosítani, adaptálni, lefordítani és/vagy átalakítani, vagy más weboldalra áthelyezni (engedélykérés e-mailben contact-nous@taittinger.fr).Bármely, kifejezetten engedély nélküli felhasználás jogsértésnek minősül, a felelős személy ellen bírósági eljárás indul, a szellemi tulajdonra vonatkozó francia és nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Irányadó jog

A weboldalra és a jelen nyilatkozatra minden esetben a francia jogszabályok vonatkoznak. Minden véleményezési és értelmezési kérdésben az eredeti francia nyelvű változat élvez elsőbbséget a fordításokkal szemben.
Jelen nyilatkozat értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták, vagy bírósági eljárások esetén a francia bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

Szöveg

Bruno Rogowski

 

Fotók és videók

Gildas Boclé
Luc Valigny
Vianney Meurville
Nicolas Demoulin
Jean-Blaise Hall
Gregory Le Moal
Agence TalkyWalky
Atelier XY

 

Zene

Lonedrone

 

ADATVÉDELEM ÉS COOKIE-K HASZNÁLATA

Házunk az Ön személyazonosságának és magánéletének védelmében kíván segítséget nyújtani azáltal, hogy biztosítja az Ön által ránk bízott, vagy szolgáltatásaink keretében gyűjtött adatok biztonságos kezelését.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ennek érdekébe a hatályos francia törvényeket és az EU személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseit alkalmazzuk (GDPR). Védelmi politikánk a nálunk tárolt személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, megőrzésére és megőrzésére vonatkozik, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

 

Általános információk

A Webhelyen keresztül a Taittinger CCVC-nek szüksége lehet személyes adatok gyűjtésére, különösen információkérések, túrák lefoglalása, bizonyos szolgáltatások előfizetései, illetve szolgáltatások és termékek vásárlása kapcsán (pl. vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, életkor, város, lakóhely szerinti ország, valamint telefonszám).

Bármely adat, mely bizonyos szolgáltatások igénybevétele érdekében szükséges elküldeni a Taittinger CCVC-nek, az információs technológiáról és az állampolgári jogokról szóló, 1978. január 6-i 78-17. törvény rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, amelyet a 2018. június 20-i 2018-493. törvény módosított a személyes adatok védelméről.

 

Hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és tiltakozáshoz való jog

Önnek jogában áll bármikor hozzáférni személyes adataihoz, azokat helyesbíteni, vagy törölni, valamint lehetősége van kifogást emelni ezen adatok feldolgozása ellen. Emellett ellenvetéssel élhet, személyes adatainak marketing célokra való díjmentesen felhasználása ellen, ebben az esetben kérjük a következő címre írjon nekünk: Taittinger CCVC, Service Marketing et Communication, 9 place Saint Nicaise - 51100 Reims, France, vagy contactez-nous@taittinger.fr

Ezenkívül adott esetben online fiókjában módosíthatja korábbi beállításait, vagy használhatja marketing célú e-mailjeinkben a „Leiratkozás” linket.

 

Személyes adatok kezelése

A Taittinger CCVC a Webhelyen keresztül csak az alábbiakban meghatározott célokból gyűjt Önre vonatkozó adatokat:

 • a meglévő és potenciális ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezelése,
 • piaci szegmentáció, valamint szolgáltatásaink és kommunikációnk személyre szabása érdekében,
 • a Taittinger CCVC-vel, annak tevékenységével, a reklámüzenetekkel vagy a kereskedelmi kutatással kapcsolatos adatok továbbítása az Ön által beállítottaknak megfelelően;
 • online túrafoglalások esetén,
 • személyes fiók létrehozásához,
 • statisztikák, tanulmányok és elemzések, marketing, weboldal fejlesztés és Taittinger CCVC termékei és szolgáltatásai számára.

A fent említett feldolgozási műveletekhez feltétlenül szükséges adatokat csillaggal jelöljük az adatgyűjtő űrlapokon. Amennyiben nem tölti ki a kötelező adatmezőket, úgy a Taittinger CCVC nem fogja tudni megválaszolni kérdéseit és/vagy biztosítani az Ön által kért szolgáltatásokat.

A marketing preferenciák beállításához, vagy frissítéséhez, kérjük olvassa el a fentebb megtalálható „Hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és tiltakozáshoz való jog” című bekezdést.

 

Adatmegőrzés

A gyűjtött adatok tárolása a gyűjtés céljának megvalósulásáig tart, ezt követően minden esetben megsemmisítjük.

 

Adatfogadó

Az adatokat kizárólag a Taittinger CCVC fogadja, azokat harmadik fél részére nem adja ki, akiknek tevékenysége, vagy célja új potenciális ügyfelek megszerzése kereskedelmi kutatás céljából.
Kizárólag műszaki és / vagy informatikai szolgáltatók dolgozhatják fel az adatokat, akik kötelesek eleget tenni a személyes adatok védelméről szóló általános európai általános adatvédelmi rendeletből (GDPR), vagy legalább ezzel egyenértékű jogi kötelezettségből eredő kötelezettségeiknek.
Amennyiben a Taittinger CCVC-nek fontolóra kell vennie az adatok átküldését egy olyan országnak vagy szervezetnek, amelyet nem köti az EU általános adatvédelmi rendelete, vagy legalább ezzel egyenértékű jogszabály, akkor erről mindenképp tájékoztatnia kell Önt, és ellenkező jogi kötelezettség hiányában: előzetes hozzájárulása is szükséges.
Hasonlóképpen előfordulhat, hogy a Taittinger CCVC-nek jogi okokból vagy jogos érdeke, például az Ön jogainak védelme érdekében kényszerül ezen adatok közlésére.

 

Adatbiztonság és titoktartás

A Taittinger CCVC minden szükséges óvintézkedést megtesz az összegyűjtött és feldolgozott személyes adatok titkosságának és biztonságának védelme, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy illetéktelen harmadik felek megváltoztassák, megrongálják, megsemmisítsék vagy hozzáférjenek azokhoz.

A Taittinger CCVC azonban nem ellenőrzi az internet működésével kapcsolatos összes kockázatot, ezért felhívja a Webhely Felhasználóinak figyelmét, hogy az említett Webhely használatának és működésének lehetnek kockázatai.

 

Cookies

Afin de faciliter votre navigation sur le Site, Taittinger CCVC utilise des témoins de connexions (ci-après "Cookies") ou systèmes similaires. Ces Cookies vous offrent une meilleure qualité de service en enregistrant des informations relatives à votre navigation.
Ces Cookies ne permettent pas de vous identifier individuellement et leur durée est strictement limitée à la durée de votre session de navigation.
Vous pouvez refuser l'enregistrement des Cookies en ajustant les paramètres de votre navigateur Internet. Cette opération pourra cependant entraîner, dans certains cas, la suppression de tous les sites Internet, ce qui peut conduire à l'altération ou la perte de certains paramétrages ou informations. La suppression des Cookies peut être de nature à modifier la qualité de navigation sur le Site, voire la rendre moins fluide.
Vous pouvez Vous opposer à l'enregistrement de Cookies en refusant l'autorisation au site Taittinger CCVC d'utiliser les Cookies lors de votre navigation ou en configurant votre ordinateur et/ou navigateur.

 

Modification de notre charte de données personnelles

Taittinger CCVC peut être amenée à modifier la présente charte. Nous veillerons à ce que vous soyez informés de ces modifications soit par une mention spéciale sur notre Site, soit par un avertissement personnalisé notamment dans le cadre de nos envois de newsletters.

 

Protection des personnes n’ayant pas atteint l’âge légale de consommation d’alcool

L’accès au Site étant encadré par les Conditions Générales d’utilisation du Site, Taittinger CCVC ne collectera aucune information ou donnée personnelle relative aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légale de consommation et/ou d’achat d’alcool selon la législation en vigueur dans leur pays de résidence.

 

Responsabilités

Taittinger CCVC permet l'accès au Site à titre gratuit et met en œuvre les moyens de protection nécessaires sans pour autant être en mesure d’assurer une protection totale et absolue ; elle ne pourra pas être tenue responsable :

 • pour toute interruption du Site;
 • en cas de survenance de bogues, de virus informatiques, d'erreurs d'affichage ou de téléchargement;
 • pour toute inexactitude ou omission portant sur le Contenu disponible sur le Site;
 • pour tout dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers;
 • et plus généralement pour tous les dommages directs et indirects, quelles qu'en soient les causes ou conséquences, pouvant survenir à la suite de l'accès au Site et résultant d'une quelconque information provenant directement ou indirectement du Site.

 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Les Conditions Générales d'Utilisation, ainsi que la Charte de Données Personnelles & Cookies ci-dessus sont régies par le droit français. Sauf disposition légale impérative contraire, tout différend concernant le Contenu et l'utilisation du Site relève de la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Reims, y compris en cas d'appel en garantie, de pluralité de défendeurs ou de procédure en référé ou sur requête.

 

EDITION PRODUCTION:

Pour toute information liée au fonctionnement ou à l’utilisation du site www.taittinger.com, vous pouvez écrire à contactez-nous@taittinger.fr

 

INDEX EGALITE FEMMES-HOMMES 

Conformément aux dispositions légales, la Société TAITTINGER CCVC a calculé l’index de l’égalité entre les Femmes et les Hommes et a obtenu une note de 86/100 au titre de l’année 2019 (01/01/2019 au 31/12/2019) .

L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est un élément des valeurs portées par la société TAITTINGER CCVC

 

INFO CALORIES

calories.png

Menü